Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Migration och familjeperspektiv

En tvärprofessionell utbildning för personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Möter du flyktingar i ditt arbete och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem till en bättre hälsa? Oavsett om en flykting kommer ensam eller med sin familj är nära relationer av stor betydelse för förmåga till återhämtning efter traumatiserande upplevelser från krig och konflikt. För många flyktingar och migranter utspelar sig vardagslivet på flera platser samtidigt. Relationer och familjeekonomi, livsmål och identiteter formas inom ett socialt sammanhang som spänner över nationsgränser och påverkar den enskilde individen i sina ansträngningar att forma livet i sitt nya hemland.

Kursen belyser betydelsen av ett familjeperspektiv, att såväl den enskilde individen som närstående ges möjlighet till delaktighet och blir delaktiga i vård och behandling ur ett interkulturellt perspektiv. Kommunikation och bemötande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. För en god kommunikation och gott bemötande i vården behöver vi uppmärksamma betydelsen av kulturell och etnisk mångfald hos de personer som söker vård och behandlare.

Genom ett nytt och unikt samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting erbjuder vi en subventionerad uppdragsutbildning om familj, migration och kultur.


Kategori: högskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2018-01-16.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2018-03-05
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2018-02-05

Kontakt

Studierektor
Monica Rönning-Frick
Telefon: 08:555 051 17
E-post: monica.ronning-frick(at)esh.seöppnas i nytt fönster

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade