Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård

Våren 2019 startar Ersta Sköndal Bräcke högskola en ny, gemensam utbildning tillsammans med Sophiahemmet Högskola.

Vill du vara med? Ansök hösten 2018. Följ oss för mer information!


Tillsammans maximerar vi vår kompetens och tar under hösten 2018 paus i intaget till våra befintliga specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård, för att i stället utveckla en ny gemensam utbildning. Målet är att främja hög kvalitet, oavsett diagnos eller vårdplats, i framtidens vård av personer med livbegränsande sjukdom och deras närstående.

Utbildningen är i huvudsak webbaserad, med 2–3 campusförlagda träffar per kurs samt en verksamhetsförlagd del.

Programstarten blir i januari 2019 och ansökan sker hösten 2018. Mer information kommer att finnas på våra respektive hemsidor.

 

 

Är du sjuksköterska och intresserad av vård och vårdande vid livets slutskede? Vill du bli bättre rustad i mötet med döende patienter och deras närstående? Då passar vårt specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård dig!

Under utbildningens två år (60 hp på halvfart) får du teoretiska kunskaper inom palliativ vård, genom att exempelvis diskutera existentiella, etiska och medicinska aspekter på vård av döende personer. Du får också kunskaper i att argumentera för och reflektera över behandlingar i palliativ vård.

Vi lägger särskild fokus på det etiska förhållningssättet i utbildningen och diskuterar bland annat frågor om hur våra attityder påverkar vårt sätt att möta människor. På så sätt blir du bättre rustad att vårda personer med olika diagnoser i vårt transkulturella samhälle.

Inom programmet går du även en kurs i verksamhetsintegrerat lärande, där du får möjlighet att praktiskt pröva dina färdigheter. Dessutom gör du ett självständigt arbete om 15 hp.

Efter avslutad utbildning har du fördjupade kunskaper om palliativ vård, kan förmedla dem till kollegor och praktisera dem i olika vårdsituationer. Du har också redskap för att gå vidare och ta ytterligare ansvar på din nuvarande arbetsplats. Dessutom har du knutit nya kontakter med kollegor inom palliativ vård.

Behovet av sjuksköterskor inom palliativ vård är stort i dag. Samtal om död och döende är viktiga i samhället – med de kunskaper du får i vårt specialistsjuksköterskeprogram kan du bidra till att utveckla den palliativa vården!

Kurser inom programmet

 • Vårdvetenskap och dess tillämpning i palliativ omvårdnad 7, 5 hp
 • Den palliativa vårdens etik och värdegrund, 7,5 hp
 • Palliativ medicin, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Ledarskap i flexibla organisationer, 7,5 hp
 • Verksamhetsintegrerat lärande inom palliativ vård, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp

Obligatoriska kursdagar

Studierna börjar med kursen Vårdvetenskap och dess tillämpning i palliativ omvårdnad.

Examen

Programmet leder till Specialistsjuksköterskeexamen i palliativ vård samt Magisterexamen i vårdvetenskap.

Undervisning

Flera kurser och delar av kurser läses gemensamt med andra specialistsjuksköterskeprogram och masterprogrammet i vårdvetenskap - palliativ vård vid Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Den kliniska utbildningen sker i Stockholmsområdet, vilket kan medföra kostnader för studenten. Undervisningen har fokus på egna studier. Faktiska studiedagar på högskolan (omkring fem per kurs) varvas med självstudier och studier i grupp med nätbaserat stöd.

BEHÖRIGHET

För antagning till Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

 1. Grundläggande behörighet har den som
  har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas. Utbildningen är en yrkesexamen på avancerad nivå som enligt gällande examensordning förutsätter sjuksköterskelegitimation eller avlagd sjuksköterskeexamen.

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månader.

antagning

Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård har antagning till vårterminen. Ansökan sker under höstterminen.

Senast uppdaterad: 2018-03-14.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: VT19
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Meddelas senare
Sista ansökningsdag: Meddelas senare

Dokument


Gäller för studenter som antas från höstterminen 2016:

Utbildningsplan rev 2016-03-08

 

Gäller för studenter som antagits hösten 2015 eller tidigare:

Utbildningsplan

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Mer Information

Studierektor Mona Söderlund
Tfn 08-555 050 54

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för vårdvetenskap
Campus Ersta
Postadress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30
Fax:08-555 050 60

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade