Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forum för interkulturell utbildning och forskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Forum för interkulturell utbildning och forskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola verkar för forskning, kompetensutveckling och kunskapsförmedling med särskild inriktning på värdegrund, människosyn, ansvar och etik i migrations- och integrationsfrågor.

Seminarieserie

Vi inbjuder nu till en seminarieserie som ger olika perspektiv på den komplicerade migrationsprocessen och vänder oss till politiker, beslutsfattare och yrkesverksamma inom sjukvården, den sociala sektorn, skolan och polisen och alla andra som engagerar sig i dagens ur humanitär synpunkt mest brännande fråga.

Seminarierna kommer att äga rum fyra tisdagar under 2016, kl. 18.00 – ca 19.30, på Campus Ersta. Deltagandet är gratis och det behövs ingen föranmälan.

1. Greece as a transit and receiving country for migration, in times of crisis, war and turmoil. Intercultural perspectives and challenges 
Tisdagen den 17 maj kl. 18.00, Aulan. Eleni Papouli, Professor of Applications/Lecturer in Social Work, Department of Social Work, Technological Educational Institute of Athens.

Seminariet ägnas Grekland, ett land som går igenom en av Europas största kriser sedan Andra världskriget. Förutom den finansiella och sociala krisen har landet också påverkats av flyktingar och migranter från främst Mellanöstern och Asien och EU:s svårigheter att finna politiska lösningar. Dessutom påverkas landet av en växande nationalism, politisk instabilitet och oro, hög arbetslöshet och sociala problem och psykisk och fysisk ohälsa.

Professor Eleni Papouli ger sina perspektiv på det som händer i Grekland i dialog med svenska studenter från Ersta Sköndal högskola som gjort fältstudier på plats. Seminariet ingår i Global Sessions – The Challenges of Migration for Social Workers in Europe and with a global perspective (16–20 maj 2016). Global Sessions är ett årligt återkommande arrangemang för våra utbytesstudenter.

2. Grunderna: tolerans, mångfald, mänskliga rättigheter 
Tisdagen den 4 oktober kl. 18.00, Sal 3, Campus Ersta.
Mats J Hansson, prefekt Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi, Ersta Sköndal högskola

3. Familjen i flyktens labyrint
Tisdagen den 8 november 18.00, Aulan, Campus Ersta

Riyadh Al-Baldawi, docent i transkulturell psykiatri, håller ett föredrag och diskussion om flyktingfamiljer från Mellanöstern. Riyadh Al-Baldawi har noterat tre sätt för hur dessa familjer förhåller sig till sin ursprungliga familjestruktur under anpassningsprocessen i det nya landet. Under seminariet diskuteras bland annat dessa tre förhållningssätt: bevarande, anpassningssträvande samt övergående. Kortfattat kan de beskrivas på följande sätt:

1. Bevarande - de som gör allt för att i det nya landet bevara den gamla strukturen intakt.
2. Anpassningssträvande - de som reviderar strukturen och försöker att delvis anpassa relationerna i familjen till de modeller som finns i det nya landet.
3. Övergående - de som vill låta den gamla strukturen övergå i nya förhållanden som de tror liknar det nya landets familjestrukturer.

4. Seminariet inställt! 
Seminariet som var planerat tisdagen den 6 december 18.00 i aulan på Campus Ersta är inställt.

Senast uppdaterad: 2017-01-23.

Målen med Ersta Sköndal Bräcke högskolas samverkansarbete är bland annat att tillgängliggöra vår forskning och att delta i samhällsutvecklingen.

Bakgrund

Under 2015 tog Sverige emot ett stort antal flyktingar, både numerärt och i förhållande till sin befolkningsmängd. Migration och integration är och kommer att vara ett av de viktigaste politikområdena i Sverige och Europa för lång tid framöver, men utgör också ett viktigt kunskapsområde för en högskola som vår.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har med sin professionsinriktning inom socialt arbete och vårdvetenskap samt långa diakonala tradition goda förutsättningar att i en tid av social oro och förändring bidra med utbildning och forskning som ger verksamma verktyg till socialarbetare och vårdpersonal inom detta område.

Därför har vi inrättat Forum för interkulturell utbildning och forskning. Uppdraget är bland annat att organisera interna och externa seminarier och att ta fram kunskapsöversikter.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade