Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tomas Brytting

Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA

Titel:

Forskningsledare, professor i organisationsetik

Telefon:

070-2131256

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1F, 10tr

Forskningsområden

Tomas Brytting har arbetat med företagsetiska frågor sedan 1989, som forskare och lärare, konsult, föredragshållare och skriftställare. Hans forskning har syftat till att undersöka spänningsfältet mellan etik och ekonomi, främst på organisations- och individnivå. Hans fokus har varit frågan om vad "moralisk kompetens" är och hur en sådan kompetens påverkas av organisationers utformning.

Aktuell forskning/projekt

Vid sidan om arbetet med att bygga upp Institutet för Organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, sysslar Tomas Brytting med frågan om hur korruptionprocesser ser ut och hur de utvecklas. Han arbetar också med ett projekt vars syfte är att närmare precisera i vilken mening en organisation kan sägas utgöra ett självständigt moraliskt subjekt.

Andra uppdrag

Tomas Brytting är ledamot i regeringens Värdegrundsdelegation och ordförande för Etikrådet i Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter (ESK). Han kommenterar företagsetiska händelser i media och medverkar regelbundet i radioprogrammet "Tankar för dagen".

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2018-06-15.

Pressbild

Tomas Bryttingöppnas i nytt fönster 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade