Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Erik Blennberger

Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA

Titel:

Professor, teologie doktor och forskningsledare

Telefon:

070-414 21 76

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1F, 10tr

Forskningsområden

Erik Blennberger har arbetat på Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 1988, främst med tillämpad etik i socialpolitik och socialt arbete. Han har även arbetat fram etiska koder för flera professioner - musikterapeuter, personalvetare, socialarbetare, ekonomer i offentlig och ideell sektor, samt för chefer. Erik Blennberger har också arbetat med begrepps- och ideologifrågor om det civila samhället och om diakoni. Han har också medverkat med etiska analyser i flera statliga utredningar, bland annat Äldreberedningen - Senior 2005 och Värdegrundsutredningen. Doktorsavhandlingen inom teologi handlade om bibelsyn och består av en analys och kritisk diskussion om olika sätt att förhålla sig till och använda bibeltexter.

Aktuell forskning

Den huvudstudie som Blennberger bedriver handlar om bemötande. Studien är en bred analys av begreppet samt av olika teorier och ideal för bemötande inom olika samhällssektorer och branscher.

Andra uppdrag

Erik Blennberger är ledamot av Socialstyrelsens råd för etiska frågor.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade