Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Välkommen att söka till vår forskarutbildningskurs Palliativ vård – mångdimensionell smärta

Kursen genomförs på halvfart med fem campusförlagda dagar samt träffar via nätbaserat stöd.

De områden som behandlas i kursen är:

- döden i samhället, jämlikhet och ojämlikhet
- den mångdimensionella smärtan
- hälsofrämjande palliativ vård
- sorg, tröst och mening
- patient, familj och närstående
- kommunikation och samtal

Kursens områden förankras i teorier och vetenskapliga metoder inom palliativ vård. Kunskapen avser att ligga till grund för analys och syntes av forskningsresultat för utveckling av palliativ vård utifrån ett forskningsetiskt och samhälleligt perspektiv.

För vidare information om kursen och ansökan (senast 2018-09-15), se vår sida med forskarutbildningskurser.

Senast uppdaterad: 2018-06-20.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade