Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vi söker fyra doktorander till forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället

Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. Kunskapsutveckling sker genom teoretisk analys av området kombinerad med empiriskt förankrad forskning. Här beaktas angelägna samhällsfrågor för den närmaste framtiden, så som en ökande socioekonomisk ojämlikhet, en större mångfald i befolkningen, ett ökande behov av vård och omsorg, frågor om jämlik tillgång till och fördelning av vård och välfärdsinsatser samt förändrade relationer mellan medborgare, offentlig sektor, näringslivet och det civila samhällets organisationer. Människan i välfärdssamhället rymmer två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället.

Nu söker vi fyra doktorander. Sista dag för ansökan är 2018-05-16

Hela annonsen

Mer information om forskarutbildningen

Senast uppdaterad: 2018-04-16.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade