Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Högskolans forum för interkulturell utbildning och forskning arrangerar seminariet "Att arbeta med tolk inom den sociala sektorn och hälso- och sjukvården – etiska och interkulturella utmaningar"

På FN-dagen den 24 oktober uppmärksammar vi tolkens centrala betydelse för interkulturell kommunikation. Det ställs höga krav på kontakttolkars roll och yrkesetik. Dessa formuleras i ”God tolksed” av Kammarkollegiet. Men hur ser det ut i praktiken?

Vi problematiserar och belyser tolkens funktion och betydelse i det professionella samhället, från olika perspektiv inklusive klient- och brukarperspektiv.

Med seminariet vänder vi oss till handläggare inom socialtjänst, landsting och olika centrala myndigheter, tolkar, tolkförmedlingar, men även akademiker och studenter inom berörda utbildningar som tolk- och översättningsinstitut, socionom- och sjuksköterskeprogram.

Programmet inleds med några korta introduktioner om hur forskningsläget ser ut på området, med en uppföljning av några centrala intressenter som Kammarkollegiet och Tolkservicerådet. Vi följer upp med en panel där det också finns utrymme för frågor. Vi avslutar med mingel, gemenskap och musik.

Medverkar gör Elisabet Tiselius, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Stockholms universitet, fil dr, lektor och studierektor för TÖI:s tolkutbildningar; Helena Bani-Shoraka, fil dr och lektor TÖI; Riyadh Al-Baldawi, docent i transkulturell psykiatri, verksamhetsschef Orienthälsan; Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Tid: 24 oktober, kl. 17.00-19.30.
Plats: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Aulan.
Anmälan: Anmälan görs här senast den 20 oktober.

För mer information, kontakta Johan Gärde eller Gunilla Silfverberg.

Senast uppdaterad: 2017-10-19.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade