Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

FAQ - Vanliga frågor om socionomutbildning

Vad gör en socionom?

Den du kanske har mött i din närhet som är socionom är skolkuratorn, en kurator är socionom men socialtjänsten är annars kanske det som först och främst förknippas med socionomer.

En socionom jobbar med människor i utsatthet, barn, ungdomar, gamla, personer med funktionshinder, missbruksproblematik, hemlösa, människor i kriminalitet, våldsutsatta kvinnor barn och män eller hbt-personer. Man kan jobba inom socialtjänst, kriminalvård, asylmottagningar etc. En socionom jobbar kanske oftast inom kommun, sen inom landsting och stat men finns även inom den privata sektorn.

Socionomen jobbar med alla jobb där man hanterar social utsatthet, oftast inom olika myndigheter där man utreder, behandlar, vårdar och ger råd samt stöd för att de mest utsatta ska få det så bra som möjligt utifrån sina speciella förutsättningar. Man kan både jobba på individnivå och med större grupper men även strukturellt t.ex. inom politiken.

Är det en utbildning för mig som vill jobba med ungdomar

Som socionom kan du då jobba som t.ex. fältassistent på skola och fritidsgård alternativt gå ute på stan där ungdomar rör sig, t.ex. på helger och nattetid, Du kan jobba som skolkurator eller kurator på en ungdomsmottagning, även med socialtjänst riktad mot ungdomar samt hem för vård och boende (HVB-hem) eller BUP. Det är bara några exempel.

Passar jag som socionom? Kan jag söka?

Enda kravet för att man ska kunna jobba med socialt arbete är att man vill jobba med människor i utsatthet resten kan du fundera på under utbildningens gång. Eftersom utbildningen är så bred så är sannolikheten att du inte ska hitta något du vill/kan jobba med oerhört liten, näst intill obefintlig.

OLIKA BAKGRUND OCH ERFARENHETER: KAN VEM SOM HELST BLI SOCIONOM?

Socionom är ett mångfacetterat yrke. Alla människor oavsett bakgrund och erfarenheter i övrigt kan någon gång erfara utsatthet, så socionomer möter människor ur alla grupper i samhället. Därför är mångfald också inom yrkesgruppen en styrka. Just din bakgrund och dina specifika erfarenheter kan vara vad som får just dig att bli den bästa socionomen inom ditt område.

Varför ska man läsa just på Ersta Sköndal högskola?

Vi har, som det sett ut det senaste året, lägenhetsgaranti för alla som önskat. ESH är en liten skola, här har du möjlighet att lära känna alla dina kurskamrater samt lärare, det är nära mellan student och ledning och du har som student stora möjligheter att påverka din utbildning via olika grupper på högskolan.

Eftersom 50% av studenterna tas in på intervju, är medelåldern högre och bakgrunderna många fler än på många andra utbildningar, detta innebär att många, de allra flesta har erfarenhet av socialt arbete och social utsatthet, antingen professionellt eller privat, vilket gör att allt som lärarna föreläser om direkt kan tas upp till diskussion i klassrummet utifrån en mängd olika verklighetsanknutna perspektiv.

Detta gör också att det är en hög motivation hos studenterna samt stor chans att vid sidan av studierna hitta någon som har just samma intresseområde som du inom socialt arbete.

Inte minst är den vackra, lugna studiemotiverande miljön framförallt ute på Sköndal ett skäl gott nog till att välja just ESH:s socionomutbildning.

Läs mer om Ersta Sköndal högskolas socionomutbildning här

Senast uppdaterad: 2015-06-02.

Emma Elabbas Gustafsson blev färdig socionom januari 2011. Hon representerade ESH på SACO:s studentmässa i slutet av sin studietid. Här är några av de vanligaste frågorna Emma fick på mässan, tillsammans med hennes svar som hon hoppas ska räta ut några frågetecken även för framtida studenter.

Kontakt

Ersta Sköndal högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2016 Ersta Sköndal högskola. Alla rättigheter reserverade