In English Skriv ut Anpassa Kontakta anställda
Hem »Kontakta anställda »Fagerberg Ingegerd »


Institutionen för VÅRDVETENSKAP
Campus Ersta

Titel:

Biträdande prefekt med ansvar för forskning, professor

Telefon:

+46 (0)8-555 050 44,
mobil +46 (0)766-36 50 34

Fax:

+46 (0)8-555 050 60

E-post:

ingegerd.fagerberg(at)esh.se

Adress:

Ersta Sköndal University College
Department of Health Care Sciences
Box 111 89
SE-100 61 Stockholm
Sweden

Besöksadress:  

Stigbergsgatan 30


Aktuell forskning

Bedriver forskning som rör hur äldre som bor hemma i ordinärt boende med hjälp av hemtjänst kan stärkas i sitt självbestämmande; äldre personer med psykiatrisk ohälsa, prevalens, deras upplevelser av vård och omsorg samt hur vårdbiträden som vårdar dessa äldre upplever sitt arbete med dem. Ett annat projekt rör sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg och deras skattning av sin kunskap och kompetens. Detta projekt sker i samverkan med två lärosäten i Norge.

Ytterligare projekt som bedrivs är rör tränad vårdhund i vården av demenssjuka personer samt ett projekt om den vårdande relationen i en akut sviktande livssituation.

Projekt som omfattar den inre miljöns betydelse i äldreomsorgen för de äldre, deras närstående samt personal är under uppbyggnad.

 


Ingegerd Fagerbergs publikationer

Urval av tidigare publikationer

Eriksson, S., & Fagerberg, I.  2008. Supervisor experiences of supervising nursing staff in the care of older people. Journal of Nursing Management. 16(7), 876-882.

Karlsson, I., Ekman, S-L., & Fagerberg, I. 2009. Working as a nurse in a residential care home: a difficult mission. Some Registered Nurses´ experiences of their work situation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 23, 265-273.

Gustafsson, C., Asp, M., & Fagerberg, I. 2009. Municipal Night Nurses’ Experiences of the Meaning of Caring. Nursing Ethics, 16(5), 599 – 612.

Fagerberg. I., & Norberg, A. 2009. ’Learning by doing’ – or how to reach an understanding of the research method phenomenological hermeneutics. Nurse Education Today, 29(7), 735-739.

Holmberg, M., & Fagerberg, I. 2010. The encounter with the unknown; Nurses lived experiences of their responsibility for the care in the Swedish Ambulance Service. International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being, 5(2), 5098-DOI:10.3402/qhw.v5i2.5098.

Gustafsson, C., Fagerberg, I., & Asp, M. 2010. Caring as leadership: Swedish municipal night nurses’ caring for care staff. Journal of Nursing Management, 18(7), 822-831.

Martinsson, G., Wiklund-Gustin, L., Fagerberg, I., & Lindholm, C. 2011. Mental disorders affect older persons in Sweden – a register-based study. International Journal of Geriatric Psychiatry. 26, 277-283.

Kneck, Å., Söderkvist, B.K., & Fagerberg, I. 2011.Learning to live with illness: experiences from persons with recent diagnoses of diabetes mellitus. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 25, 558-566.

Martinsson, G., Wiklund-Gustin, L., Lindholm, C., Fagerberg, I. 2011. Being altruistically egoistic - nursing aides’ experiences of caring for older persons with mental disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6, 7530-DOI:10.3402/qhw.v6:4.7530

Kneck, Å., Söderkvist, B.K., & Fagerberg, I. 2012. Learning to live with diabetes – a balance or a struggle in the lived body. Journal of Advanced Nursing. DOI:10.1111/J.1365-2648.2012.05947.X


Ersta Sköndal högskola

www.esh.se
info(at)esh.se
Tel: +46 8 555 050 00

Campus Bräcke

Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51

Campus Ersta

Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal

Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65