In English Skriv ut Anpassa Kontakta anställda
Hem »Om högskolan »

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik.

Högskolan bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora Sköndal. Den 5 oktober 2010 blev även Bräcke Diakoni delägare.

Högskolan finns på tre campus – Campus Ersta, Campus Sköndal och Campus Bräcke – med tillsammans ca 1400 studenter. Högskolan är inne i en expansiv fas vad gäller nya utbildningsprogram, fort- och vidareutbildning, forskning samt internationalisering.Vision
Ersta Sköndal högskola ska utgöra en kreativ utbildnings- och forskningsmiljö, präglad av mod och nyfikenhet, som utvecklar människors kunskap och färdigheter att arbeta för människors glädje, livskvalitet och rätt till ett värdigt liv.

Verksamhetsidé
Ersta Sköndal högskola ska vara en öppen och attraktiv akademisk mötesplats för utbildning och forskning inom diakoni, etik, kyrkomusik, socialt arbete, teologi och vårdvetenskap.

Ersta Sköndal högskola ska kännetecknas av nytänkande, kritiskt kunskapssökande, etisk medvetenhet, konstnärligt skapande och strävan efter existentiell fördjupning.

Personalidé
Ersta Sköndal högskolas strävan är att alla medarbetare ska känna glädje i sitt arbete och stolthet över sin arbetsplats. Medarbetare ska aktivt stödjas i sin professionella och personliga utveckling.

Ersta Sköndal högskola

www.esh.se
info(at)esh.se
Tel: +46 8 555 050 00

Campus Bräcke

Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51

Campus Ersta

Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal

Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65