In English Skriv ut Anpassa Kontakta anställda
Hem »Högskolan i samhället »Hamiltonseminarium »

Vårdetik har alltid varit ett starkt signum för Ersta Sköndal högskola. Sedan slutet av 1980-talet har forskning byggts upp och utvecklats. Genom ett generöst bidrag från Margareta Hamilton har flera principiellt intressanta projekt kunnat utvecklas. Forskningen och utbildningsinslagen i framför allt sjuksköterskeutbildningen har fördjupats och fått en stark profil på vår högskola.

I ett årligen återkommande Hamiltonseminarium inbjuder vi till en diskussion om angelägna vårdetiska frågeställningar.

 

 

Människan i välfärdssamhället den 26 september 2014

Ersta Sköndal högskola har en lång tradition av att sätta människors hälsa, välfärd och utsatthet i fokus för både utbildning och forskning. I forskningsområden som civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik studeras människors sociala och hälsomässiga villkor, liksom tendenser i samhällsutvecklingen som särskilt påverkar vård, omsorg och socialt arbete. Årets tema, Människan i välfärdssamhället, är också benämningen på högskolans kommande forskarutbildning.

Det årligen återkommande Hamiltonseminariet firar i år 10-årsjubileum, vilket vi särskilt uppmärksammar genom att bjuda in till ett seminarium och en diskussion om aktuella samhälleliga frågeställningar av synnerlig vikt: Vilket stöd får våldsutsatta kvinnor? Kan vi spåra en ny folkhemsidé i den utveckling av välfärdssamhället vi ser idag? Vad betyder tilliten för välfärden? Finns jämlikhet i vården för dem som befinner sig i livets slutskede? Hur påverkar valfriheten välfärden? Vilka konsekvenser får valfriheten för våra allra äldsta medborgare?

 
Mycket välkommen!  
Per Nilsson
Rektor


Anmäl dig senast den 10 september

Anmäl dig här! 

Skriv ut program 


Program

9.30 Välkommen
       Gunilla Silfverberg, professor

Hamiltonseminariet 10 år - en kavalkad över de gångna åren

9.50 Stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära 
        relationer
         
Veronica Ekström, doktorand

10.20 kaffepaus

10.40 En ny folkhemsidé
         Per Nilsson, professor, rektor

11.10 Förutsättningar och utmaningar för tilliten 
          i Sverige

         Lars Trägårdh, professor
         Susanne Wallman Lundåsen, lektor

11.40 Jämlikhet och ojämlikhet i den palliativa vården
         Joakim Öhlén, professor

12.10 lunch 

13.15 Musikintermezzo

13.40 Valfri välfärd
         Johan Vamstad, fil dr

14.10 kaffepaus

14.40 Valfrihetens konsekvenser för äldreomsorgen
         Astrid Norberg, professor emerita

15.10 Eftertanke - framåtblick
         Jan-Håkan Hansson, f d rektor

 

 

Ersta Sköndal högskola

www.esh.se
info(at)esh.se
Tel: +46 8 555 050 00

Campus Bräcke

Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51

Campus Ersta

Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal

Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65