Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Social tillit i Sverige – ett forskningsprogram


Tillitsprogrammet vid Avdelningen för civilsamhälleforskning utgör en långsiktig satsning med stöd från Länsförsäkringar forskningsråd, Vetenskapsrådet, SKL och Riksbankens Jubileumsfond. Programmet har bestått ett flertal mindre projekt samt två större som i korthet beskrivs nedan.

Tillitsbarometern

är en nationell befolkningsundersökning om tillit genomförd på lokal/kommunal nivå som undersöker relationen mellan tillit och variation i jämlikhet, föreningsliv, laglydighet, religiositet och etnisk mångfald. Undersökningen genomfördes under 2009. Resultaten av dessa analyser visar att man kan identifiera en speciell form av tillit vilken vi kallar lokalsamhälletillit. Denna är speciellt känslig för förändringar på lokal nivå, till exempel ökad ojämlikhet och större etnisk mångfald. Den generella tilliten är å andra sidan mer stabil och tycks vara relaterad till uppfostran och socialisering i ungdom och barndom.

Tilliten bland de unga

Som en del av forskningsprogrammet antogs Julia Grosse som doktorand för att utifrån Tillitsbarometerns data skriva en avhandling vars syfte var att undersöka tilliten bland unga vuxna. Resultaten visar att unga människor säger sig ha tillit i mindre utsträckning än människor i medelåldern, men att det också finns avvikelser från denna bild, vilket verkar stå i relation till olika kontaktytor.

Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade