In English Skriv ut Anpassa Kontakta anställda
Hem »Forskning »Avdelningen för forskning om det civila samhället »

Institutionen för socialvetenskap
Avdelningen för forskning om det civila samhället

Avdelningens forskning är inriktad på det civila samhället. Organisationer men framförallt verksamheter och insatser studeras. Dessutom bedrivs studier av tillit och utsatthet. En del av denna forskning har haft pionjärkaraktär.

Forskningen har efter hand fått ökad bredd. Den sträcker sig från historiska studier över breda befolkningsundersökningar av medborgarnas ideella och informella engagemang till fallstudier av enskilda organisationer. De projekt som bedrivs har ofta en flervetenskaplig karaktär och därför finns forskare med olika disciplinär bakgrund knutna till avdelningen.

En viktig målsättning för den civilsamhällesforskning som bedrivs är att bidra till den internationella forskningsfronten när det gäller samspelet mellan stat, marknad, civilsamhälle, familj och individ, en annan att bidra med kunskaper om medborgarnas engagemang i hägnet av en välfärdsstat som den svenska. Att det specifika svenska sociala kontraktet kommer att stå under omförhandling utgör en viktig utgångspunkt.

Forskningsledare för Avdelningen för forskning om det civila samhället är professor Lars Svedberg tillsammans med professor Lars Trägårdh.

Ersta Sköndal högskola

www.esh.se
info(at)esh.se
Tel: +46 8 555 050 00

Campus Bräcke

Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51

Campus Ersta

Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal

Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65