Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Laptop med händer framför

Självstudiekurs i informationssökning

Varför ska man lära sig att söka information?

Den akademiska utbildningen syftar inte enbart till att du ska få fördjupade kunskaper inom ditt ämnesområde. Det finns också andra förmågor som du förväntas utveckla under din studietid. Att utveckla ett kritiskt tänkande är ett exempel på en sådan förmåga. Det är också viktigt att du lär dig hur du hanterar vetenskaplig informationssökning.

Under utbildningen bör du lära dig att:

 • förstå ditt behov av information
 • identifiera möjliga informationskällor
 • formulera lämpliga sökstrategier
 • samla in och sammanställa information
 • kritiskt bedöma det framsökta materialet
 • använda informationen på ett effektivt sätt
 • presentera resultatet på ett lämpligt sätt
 • identifiera behovet av ytterligare kunskap


Kursens innehåll listas i rutan här på sidan. Gå mellan de fem avsnitten genom att klicka på rubrikerna.

Senast uppdaterad: 2016-02-25.

Innehåll i självstudiekursen

1. NY i biblioteket

 • Att låna
 • Att söka i bibliotekskatalogen

2. ATT söka information

 • Hur börjar jag?
 • Söktips och sökteknik
 • Ämnesord
 • Att söka böcker
 • Att söka artiklar
 • Att söka avhandlingar och uppsatser
 • Testa vad du kan

3. SÖKGUIDER till databaser

4. INSTRUKTIONSFILMER

5. VETENSKAPLIGHET

 • Om vetenskapliga artiklar
 • Källkritik


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade