Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

en grupp studenter i ett klassrum

S:t Lukas utbildningsinstitut

Av Universitetskanslerämbetet bedömd ha HÖG KVALITET


Psykodynamisk individualpsykoterapi med vuxna

Utbildningarna vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den gemensamma teoretiska basen är psykodynamisk/psykoanalytisk teori främst objektrelationsteori. Annan viktig teoretisk förankring är anknytnings-, mentaliserings- och affektteori. I utbildningarna ges träning i två typer av terapimetoder; psykodynamisk insiktsterapi och ISTDP (Intensive Short-Termin Dynamic Psychotherapy). En tredje teknik som studeras är anknytning- och mentaliseringsbaserad behandling. Orientering ges i det relationella synsättet och kbt.

Familjeterapi med systemisk och relationell inriktning

Utbildningen vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den teoretiska basen är relations- och systemteoretisk. Andra viktiga teoretiska inslag är narrativ-, anknytnings- och affektteori och metod. Utbildningen utforskar och fördjupar metateorier, teorier, förhållningssätt och metoder. Det innebär att dessa områden finns med varje år, men med nytt innehåll.

Utbildningarna vänder sig till dig som behöver utveckla och fördjupa dina kunskaper för ditt arbete inom hälso- och sjukvård, ideella organisationer, privat näringsverksamhet eller i ett arbete som privatpraktiserande psykoterapeut.

Vi ser helst sökande med bakgrund i människovårdande/behandlade yrke som exempelvis psykolog, socionom, läkare, präst/pastor, sjuksköterska eller motsvarande.

Psykoterapimottagning / utbildningsmottagning

Vid psykoterapimottagningen erbjuds individuell psykodynamisk psykoterapi och systemisk och relationell familjeterapi till reducerat pris hos terapeuter under utbildning.

Terapeuterna går antingen på Grundutbildningen i psykoterapi (steg 1) eller på det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet, 90 hp (steg 2) med inriktning "individuell psykoterapi med vuxna" eller "familjeterapi". Terapeuterna har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg psykoterapeut med handledarutbildning.

För information och anmälan

Stockholm:

Individualpsykoterapi ring 08-555 050 52 till Utbildningsmottagningen, Åke Lantz. Lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.
Avgift: 125 kr

Par- och familjeterapi ring 073-98 05 992 till Pia Litzell Berg, ansvarig för familjeterapiutbildningen.
Avgift: 350 kr

Göteborg:

Individualpsykoterapi - ring 076-636 50 10. Lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.
Avgift: 150 kr

Ansvarig för mottagningen

Åke Lantz
leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Studerandeinformation

Institutionsstyrelsen (IS) handlägger olika frågor vid S:t Lukas psykoterapiutbildningar och förbereder ärenden som skall tas upp i Utbildnings- och forskningsstyrelsen. IS består av valda ledamöter från lärar/handledargruppen samt studeranderepresentanter.

Institutionsstyrelsen består av:

Prefekt Björn Elwin, ordförande
Handläggare Anita Stenmark, sekreterare
Lektor Teci Hill, ordinarie
Programansvarig Pia Litzell Berg

Lärarrepresentanter
Leg psykoterapeut, ordinarie lärarrepresentant =
Ambulerande representation från S:t Lukas mottagning i Stockholm

Studeranderepresentanter
Psykoterapeutprogrammet i Stockholm:
Ordinarie: Josephine Häckner Posse
Ordinarie: Mikael Hedström

Grundutbildning i psykoterapi
F n vakanser: 1 ordinarie (Grundutbildning) och 2 suppleanter

IS arbete består främst av att följa de pågående utbildningarna, budgetarbete, utvecklingsarbete, översyn av kursplaner och dylikt. IS sammanträder 4-6 gånger per år i Stockholm på dag/kvällstid.
Protokoll anslås vid respektive kursort där så är möjligt eller erhålls/cirkuleras av programansvarig för resp kurs.

Studeranderepresentanterna ska representera samtliga studeranden inom institutionen. Uppdraget är att ta vara på de studerandes intressen och rättigheter och driva olika frågor som är viktiga för studerandegruppen.

Ledning och personal

Björn Elwin Prefekt i Stockholm
Teci Hill Lektor i Stockholm
Åke Lantz Studierektor i Stockholm
Anita Stenmark Handläggare i Stockholm
Gunilla Lundqvist Lektor, studierektor i Lund
Catarina Gunnarsson Studierektor i Göteborg
Karin Wedne Studierektor i Göteborg

Anlitade kursansvariga

Pia Litzell Berg Familjeinriktningen
Bo Östlund Handledar- och lärarutbildningen
Ann-Gull Gotthold Grundutbildningen i Luleå

utbildningar Vid s:t lukas utbildningsinstitut

Klicka på + för att läsa en faktaruta om utbildningen eller på rubriken för att komma till utbildningens sida.

Senast uppdaterad: 2015-03-18.

S:t Lukas utbildningsinstitut innehar examensrätt i psykoterapi enligt Regeringsbeslut december 2008. Våra utbildningar genomförs i Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå. För information: Kontakta handläggare Anita Stenmark 08-555 050 46.

Anställda på S:t Lukas utbildningsinstitut

Personallista 

Kontakt

Ersta Sköndal högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51    

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2015 Ersta Sköndal högskola. Alla rättigheter reserverade